Windykacja

Przyjmuje się, iż ok. 90% przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw boryka się z problemem nieterminowości, a często wręcz odmów zapłaty wynagrodzeń pod jakimkolwiek pretekstem.

Wspieram wierzycieli w sprawach uzyskania niezapłaconych przez nieuczciwych kontrahentów należności powiększonych o odsetki wedle przepisów przewidzianych dla transakcji handlowych.

W dalszym toku uzyskania należności reprezentuję Klientów w postępowaniach egzekucyjnych (komorniczych).

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami mailowo, bądź skorzystaj z formularza kontaktowego.

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług prawnych skierowanych zarówno do Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców polskich i zagranicznych.

Kontakt