Rozwody

Posiadam duże doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych, w tym spraw o bardzo skomplikowanym charakterze. W toku sprawy o rozwód dbam nie tylko o ustalenie na przyszłość relacji pomiędzy rozstającymi się stronami, w tym ustalenie ewentualnej winy za rozpad małżeństwa, ale także relacje z dziećmi, wysokość obowiązku alimentacyjnego, miejsce pobytu dzieci oraz sposób wykonywania kontaktów, tak aby ograniczyć na przyszłość możliwość wystąpienia kolejnych sporów. Konflikty takie stanowią zawsze źródło ogromnej frustracji dla małżonków i mają bardzo destrukcyjny wpływ na dorastające dzieci.

W toku spraw rozwodowych istnieje możliwość domagania się od małżonka alimentów na rzecz drugiego małżonka, niezależnie od alimentów na dzieci.

Zajmuję się ponadto sprawami dotyczącymi separacji, podziału majątku wspólnego małżonków oraz materią małżeńskich ustrojów majątkowych (wspólność i rozdzielność majątkowa).

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami mailowo, bądź skorzystaj z formularza kontaktowego.

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług prawnych skierowanych zarówno do Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców polskich i zagranicznych.

Kontakt