Pomoc ofiarom przestępstw

Zapewniam pomoc prawną pokrzywdzonym przez sprawców przestępstw w toku postępowań sądowych oraz przez organami prokuratury. W imieniu pokrzywdzonych dochodzę roszczeń, jakie przysługują im od sprawców ich krzywd, które sąd może zasądzić w postępowaniu karnym.

Dzięki tego rodzaju żądaniom często nie ma potrzeby wszczynania odrębnego postępowania cywilnego o roszczenia pieniężne, a przez to angażowania się w kolejne procesy z narażeniem na dodatkowy stres i koszty.

W przypadku przestępstw, których sprawcy nie zostali nigdy wykryci dochodzę stosownych roszczeń od Skarbu Państwa.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami mailowo, bądź skorzystaj z formularza kontaktowego.

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług prawnych skierowanych zarówno do Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców polskich i zagranicznych.

Kontakt