Odszkodowania i zadośćuczynienia

 

Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu na rzecz Klientów:

 

  • odszkodowań, tak przeciwko osobom fizycznym, indywidualnym sprawcom szkód (zniszczeń), jak i przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym, zobowiązanym do naprawienia szkody (np. z tytułu OC, AC);

     

  • zadośćuczynień, rozumianych jako rekompensata za krzywdę (cierpienie) doznaną tak w wyniku czynu niedozwolonego (np. błędu medycznego lub wypadku drogowego, w wyniku którego poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu) jak i w przypadku śmierci osoby najbliższej

 

Kancelaria dochodzi odszkodowań także na podstawie innych przepisów, w tym przede wszystkim z tytułu niewykonania i niewłaściwego wykonania umów.