Wynagrodzenie - Adwokat Starogard

 

Wysokość wynagrodzenia lub sposób jego ustalenia określany jest zawsze na początku współpracy, w drodze porozumienia z Klientem.

Ustalone zasady zawarte są w indywidualnej umowie, przy czym na wysokość honorarium wpływa w szczególności stopień skomplikowania sprawy oraz niezbędny nakład pracy

Kancelaria wychodzi naprzeciw różnorodnym oczekiwaniom Klientów  proponuje następujące formy wynagrodzenia:

  • wynagrodzenie ryczałtowe uwzględniające indywidualny charakter zlecenia;

  • wynagrodzenie godzinowe stosowane przy skomplikowanej tematyce, gdzie utrudnione jest ustalenie przewidywanego czasu niezbędnego do zbadania określonej kwestii;

  • wynagrodzenie wynikowe uwzględniające charakter sprawy i ostateczny rezultat jej poprowadzenia, stosowane zarówno w przypadku Klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych, proponowane w szczególności w sprawach o podwyższonym stopniu trudności, wymagających dużego nakładu pracy;

Opisane formy rozliczenia z Klientem nie są ostateczne. Możliwe są indywidualne, inne warunki wynagrodzenia.