umowy cywilnoprawne

Sporządzamy oraz redagujemy umowy cywilnoprawne funkcjonujące w obrocie konsumenckim i gospodarczym oraz prowadzimy postępowania o uznanie wzorca umów za niedozwolone przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów.