Spadki

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie stwierdzenia nabycia spadku, tak na podstawie ustawy jak i testamentu, dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku oraz działu spadku (podziału masy spadkowej pomiędzy spadkobierców).

Kancelaria doradza również w kwestiach dotyczących sporządzania testamentów.