Prawo rodzinne / rozwody

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw rozwodowych w pełnym wymiarze, tj. z orzeczeniem o winie współmałżonka, w zakresie władzy rodzicielskiej, ustalenia miejsca pobytu dzieci, kwestii alimentacyjnych (od rodzica na rzecz dziecka, jak i pomiędzy małżonkami), kwestii regulacji kontaktów z dziećmi oraz orzekania o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

 

 

Zajmujemy się ponadto sprawami dotyczącymi separacji, podziału majątku wspólnego małżonków oraz materią małżeńskich ustrojów majątkowych (wspólność i rozdzielność majątkowa).