Prawo Karne

Kancelaria prowadzi sprawy związane z obroną oskarżonych o przestępstwa oraz obwinionych o wykroczenia. Reprezentujemy Klientów przed organami wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu sądowym oraz na etapie śledztwa i dochodzenia.

 

Kancelaria oferuje również reprezentację na etapie postępowania wykonawczego w sprawach o odroczenie wykonania kary, zarządzenia wykonania kary, jak i wstrzymania wykonania zastępczych kar więzienia. Dochodzimy odszkodowań za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie oraz zatrzymanie.

 

Zapewniamy również pomoc prawną pokrzywdzonym przez sprawców przestępstw w zakresie działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego oraz dochodzonych przez nich roszczeń o naprawienie szkody lub kompensatę dla ofiar przestępstw umyślnych.